Veřejná sbírka pro
Fond ohrožených dětí

Celkem vybráno

550 000 Kč

Částka je složená z příspěvků zákazníků ve výši 504 497 Kč a z části letošního výtěžku z prodeje pohlednic od Ježíška v hodnotě 45 503 Kč.

Děkujeme všem, kteří pomohli dětem z Klokánku nákupem pohlednice

Tuto pomoc budeme během roku 2021 využívat pro zařízení, ve kterých se nepodaří získat dotace od měst a krajských úřadů. Doposud vyplácený státní příspěvek na umístěné děti je stále nedostačující a pokrývá necelých 70% nezbytných nákladů. Finanční podpora tak pomůže například s nákupem léků, drogerie, zdravotnických potřeb nebo pohonných hmot pro dovoz nutných materiálů. Děkujeme!
Hanka Kupková
Hanka Kupková
předsedkyně Fondu ohrožených dětí
ředitelka Klokánku v Hostivicích

Předání výtěžku veřejné sbírky pro Fond ohrožencýh proběhlo v lednu roku 2021.
S přihlédnutím na současnou situaci bylo předání šeku provedeno distsanční formou.


Naši partneři

Prague
Veřejná sbírka probíhala pod dohledem Magistrátu hl. m. Prahy

Ježíškovu sbírku sice kontroluje pražský magistrát, ale nebojte se, vaše pomoc se dostane do zařízení Klokánek po celé České republice.

Zobrazit Osvědčení o konání veřejné sbírky Zobrazit Darovací smlouvy